Cambridge English: First (FCE)

Úroveň kurzu: CEFR B2

FCE  je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English. Složení zkoušky FCE vyžaduje ovládání angličtiny na dostatečné úrovni i v širším spektru praktických situací zahrnujících studium, obchod a průmysl. 

Zkouška je často vyžadována státními institucemi i soukromými podniky pro nižší manažerské pozice. Je uznávána prakticky všemi vysokými školami v České republice při přijímacích zkouškách. 

Jak vypadá zkouška
Poslech / Listening cca 40 min
Čtení a gramatika / Reading and Use of English cca 1h 15min
Ústní část / Speaking cca 14 min
Copyright © Medou.cz 2018, created by Medou.cz