Aktuální informace k hromadným kurzům připravujeme. Pokud potřebujete více informací, napište nám na email [ochrana emailu].

Nabízíme přípravné jazykové kurzy s možností zakončení mezinárodně uznávanou jazykovou zkouškou Cambridge English.

Jazykové zkoušky Cambridge English se dělí do několika úrovní dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Zkoušky Cambridge English jsou prestižní jazykové zkoušky tvořící celosvětový standard vzdělání v oblasti jazyků, v České republice jsou zařazeny do vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o standardizovaných jazykových zkouškách První zkouška proběhla již v roce 1913. Jedná se tak nejen o nejrozšířenější mezinárodní zkoušky na světě, ale zároveň i o nejstarší jazykový zkouškový systém. 

Třida ZŠ Popis Zkouška Úroveň dle SERR
1. třída ZŠ Ústní, hravá forma výuky se zaměřením na osvojení si základů slovní zásoby * -
2. třída ZŠ Ústní, hravá forma výuky se zaměřením na osvojení si základů slovní zásoby * -
3. třída ZŠ Výuka se zaměřením na rozvíjení základů slovní zásoby, hravou formou si děti osvojují nejen ústní podobu, ale i jednoduchý písemný záznam * -
4. třída ZŠ Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který zábavnou formou rozvíjí jazykové dovednosti, žáci si osvojují znalosti na úrovni PreA1 YLE Starters Pre-A1
5. třída ZŠ Žáci procvičují a zdokonalují osvojené jazykové kompetence na odpovídající úrovni. * -
6. třída ZŠ Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který zábavnou formou rozvíjí jazykové dovednosti, žáci si osvojují znalosti na úrovni A1 YLE Movers A1
7. třída ZŠ Žáci procvičují a zdokonalují osvojené jazykové kompetence na odpovídající úrovni. * -
8. třída ZŠ Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který zábavnou formou rozvíjí jazykové dovednosti, žáci si osvojují znalosti na úrovni A2. YLE Flyers A2
Od 12. let Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který rozvíjí jazykové dovednosti, žáci si osvojují znalosti na úrovni A2. KEY (KET) A2
od 15 let Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který rozvíjí jazykové dovednosti, studenti si osvojují znalosti na úrovni B1. Preliminary (PET) B1
od 15 let Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který rozvíjí jazykové dovednosti, studenti si osvojují znalosti na úrovni B2. First (FCE) B2
od 15 let Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který rozvíjí jazykové dovednosti, studenti si osvojují znalosti na úrovni C1. Advanced (CAE) C1
od 15 let Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který rozvíjí jazykové dovednosti, studenti si osvojují znalosti na úrovni C2. Proficiency (CPE) C2

* s ohledem na předpokládanou úroveň dosažených jazykových znalostí v těchto ročnících nedoporučujeme skládat jazykovou zkouškuOn-line registrace do kurzů pro letošní rok připravujeme. Bude dostupná v nejbližší době.

V případě zájmu o individuální výuku nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.


Informace o jednotlivých kurzech a doporučených zkouškách najdete zde

Všechny přípravné kurzy probíhají v prostorách našeho jazykového centra nebo online pomocí komunikačních programů jako např. Skype nebo MS Teams.