Cambridge English: Key (KET)

Úroveň kurzu: CEFR A2

Cambridge English: Key a Key for Schools je první zkouškou Cambridge English dle úrovně pokročilosti. Hodnotí schopnost zvládat ústní komunikaci stejně jako psaný projev v každodenních situacích. Je prvním krokem pro studenty i dospělé, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním jazyka. 

Zkouška bývá vyžadována státními institucemi jako doklad o minimální jazykové kvalifikaci. Některé střední školy při přijímacích řízeních do prvních ročníků honorují úspěšné kandidáty body navíc. 

Jak vypadá zkouška
Poslech / Listening cca 30 min
Čtení a psaní / Reading and Writing cca 1 h 10 min
Ústní část / Speaking cca 8-10 min
Copyright © Medou.cz 2018, created by Medou.cz