Cambridge English: Preliminary (PET)

Úroveň kurzu: CEFR B1

PET je zkouškou pro ty, kteří jsou schopni vyrovnat se s běžnou komunikací s rodilými mluvčími. Měli by být schopni číst jednoduché příručky a články, psát dopisy apod. Zkouška je vyžadována mnohými státními institucemi a zaměstnavateli, protože svou úrovní odpovídá státním maturitám z anglického jazyka. Zkoušku také akceptují vybrané vysoké školy, zejména technického zaměření, u přijímacích zkoušek a bonifikují ji body navíc.

 

Jak vypadá zkouška
Poslech / Listening cca 30 min
Čtení a psaní / Reading and Writing cca 1 h 30 min
Ústní část / Speaking cca 10-12 min
Copyright © Medou.cz 2018, created by Medou.cz