Cambridge English: Proficiency (CPE)

Úroveň kurzu: CEFR C2

CPE znamená velmi vysokou úroveň znalostí a dovedností. Složením zkoušky CPE prokazují studenti svou schopnost používat angličtinu v jakémkoliv kontextu a sice na úrovni vzdělaného rodilého mluvčího, a to i v odborných kruzích a v akademickém prostředí. 

Jak vypadá zkouška
Poslech / Listening cca 40 min
Čtení a gramatika / Reading and Use of English cca 1 h 30 min
Psaní / Writing cca 1 h 30 min
Ústní část / Speaking cca 16 min
Copyright © Medou.cz 2018, created by Medou.cz