YLE Flyers

Úroveň kurzu: CEFR A2

Cambridge English: Flyers jsou třetím a nejvyšším stupněm zkoušek YLE a jsou určeny pro děti ve věku 13-14 let. Svou úrovní představují předepsanou výstupní znalost, které by žáci měli dosáhnout při ukončení základního vzdělání.

Svou úrovní odpovídají též zkoušce Cambridge English: Key (KET), avšak oproti této zkoušce formát Flyers stále patří mezi zkoušky dětské. Záleží tedy na individuálních znalostech a posouzení nejvhodnější alternativy pro dosažení úrovně A2 u kandidátů, v případě talentovanějších žáků se doporučuje přejít rovnou na  tzv. dospěláckou zkoušku KET.

Jak vypadá zkouška
Poslech / Listening cca 25 min
Čtení a psaní / Reading and Writing cca 40 min
Ústní část / Speaking cca 7 - 9 min
Copyright © Medou.cz 2018, created by Medou.cz