YLE Movers

Úroveň kurzu: CEFR A1

Zkouška Movers navazuje na zkoušky Starters. Zkouška Movers je určena dětem ve věku okolo 11-12 let. Je zde kladen větší důraz na komunikační schopnosti dětí s použitím rozvitějších gramatických struktur a slovní zásoby, které odpovídají věkovým možnostem žáků a učivu, které je jim předepsáno ve školských osnovách.

Jak vypadá zkouška
Poslech / Listening cca 25 min
Čtení a psaní / Reading and Writing cca 30 min
Ústní část / Speaking cca 5 - 7 min
Copyright © Medou.cz 2018, created by Medou.cz