Nabízíme přípravné jazykové kurzy s možností zakončení mezinárodně uznávanou jazykovou zkouškou Cambridge English.

Jazykové zkoušky Cambridge English se dělí do několika úrovní dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Zkoušky Cambridge English jsou prestižní jazykové zkoušky tvořící celosvětový standard vzdělání v oblasti jazyků, v České republice jsou zařazeny do vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o standardizovaných jazykových zkouškách První zkouška proběhla již v roce 1913. Jedná se tak nejen o nejrozšířenější mezinárodní zkoušky na světě, ale zároveň i o nejstarší jazykový zkouškový systém.


Ročník Popis Zkouška Úroveň dle SRR
1. ročník Ústní, hravá forma výuky se zaměřením na osvojení si základů slovní zásoby * -
2. ročník Ústní, hravá forma výuky se zaměřením na osvojení si základů slovní zásoby * -
3. ročník Výuka se zaměřením na rozvíjení základů slovní zásoby, hravou formou si děti osvojují nejen ústní podobu, ale i jednoduchý písemný záznam * -
4. ročník Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který zábavnou formou rozvíjí jazykové dovednosti, žáci si osvojují znalosti na úrovni PreA1 YLE Starters Pre-A1
5. ročník Žáci procvičují a zdokonalují osvojené jazykové kompetence na odpovídající úrovni. * -
6. ročník Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který zábavnou formou rozvíjí jazykové dovednosti, žáci si osvojují znalosti na úrovni A1 YLE Movers A1
7. ročník Žáci procvičují a zdokonalují osvojené jazykové kompetence na odpovídající úrovni. * -
8. ročník Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který zábavnou formou rozvíjí jazykové dovednosti, žáci si osvojují znalosti na úrovni A2. YLE Flyers A2
9. ročník Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který rozvíjí jazykové dovednosti, žáci si osvojují znalosti na úrovni A2. KEY (KET) A2
od 15 let Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který rozvíjí jazykové dovednosti, studenti si osvojují znalosti na úrovni B1. Preliminary (PET) B1
od 15 let Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který rozvíjí jazykové dovednosti, studenti si osvojují znalosti na úrovni B2. First (FCE) B2
od 15 let Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který rozvíjí jazykové dovednosti, studenti si osvojují znalosti na úrovni C1. Advanced (CAE) C1
od 15 let Přípravný kurz k jazykové zkoušce, který rozvíjí jazykové dovednosti, studenti si osvojují znalosti na úrovni C2. Proficiency (CPE) C2

* s ohledem na předpokládanou úroveň dosažených jazykových znalostí v těchto ročnících nedoporučujeme skládat jazykovou zkoušku

Nabídku vybraných kurzů nabízených v daném školním roce na základních a středních školách spolupracujících s Jazykovým centrem Medou naleznete NÍŽE.

V případě, že kurz, o který máte zájem, v nabídce nenaleznete, kontaktujte Jazykové centrum Medou.

Kurzy probíhají online nebo přímo na vybraných školách v odpoledních hodinách formou jazykových kroužků. Pokud kurz probíhá přímo ve škole, je určen pouze žákům, kteří danou školu navštěvují. V případě online kurzu, může být skupina složena z žáků z různých škol.

Kurzy probíhají od října do května v celkovém počtu 25 vyučovacích hodin v malých skupinách v počtu od 5 do 12 žáků, případně v celkovém počtu 50 hodin v kurzech zaměřených na vyšší úrovně AJ (od 15 let).


On-line registrace do kurzů je pro letošní rok uzavřena. V případě zájmu o individuální výuku nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.